Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Vestiging Podotherapie Rosmalen
 • In deze vestiging vindt betaling plaats via een factoringbedrijf (Infomedics)..
 • Hier hebben we geen pin mogelijkheden en verlopen alle betalingen via Infomedics.
 • Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij

dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (b.v. werkgever/verzorgers etc.).

 • U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
 • Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen.

Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

 • U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekering.

Vragen over uw factuur

 • Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.
 • Heeft u vragen over uw factuur, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 036-20131900

U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van www.infomedics.nl .

Infomedics hanteert eigen algemene voorwaarden. Deze beschreven betalingsvoorwaarden zijn geldig voor Podotherapie Rosmalen.

Annulering

 • Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 • Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 1 werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

Restitutie

 • De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Klachtenregeling

Heeft u vragen en/of klachten neem dan contact met ons op of stuur een mail.
073-5221056

info@podotherapierosmalen.nl

In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.